Voorwoord

Het zou zo mooi zijn wanneer je een instituut als VNB ook voor andere sectoren beschikbaar zou hebben. Want was het maar zo dat het wegvervoer de enige sector was waarin wordt gerotzooid en gerommeld.’

Deze hartenwens uitte Agnes Jongerius, Europarlementariër, oud-voorzitter van de FNV en voormalig bestuurslid van VNB, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de stichting. Het zilveren jubileum van VNB, vanwege omstandigheden meer dan 2½ jaar na dato gevierd en geopend door bestuursvoorzitter Willem Dijkhuizen (zie foto hiernaast), is voldoende aanleiding om in deze editie van het VNB magazine uitgebreid aandacht te schenken aan de historie van de Stichting Vervoersbond FNV Naleving Cao Beroepsgoederenvervoer over de Weg.

De aanloop naar de oprichting op dinsdag 27 september 1994; de eerste jaren als telefonische advies- en informatiedienst voor de hele vervoerssector; de ontplooiing naar een accuraat vakbondsinstrument dat de naleving van de cao in het beroepsgoederenvervoer controleert én afdwingt, als het moet tot in de rechtszaal aan toe. Het komt allemaal aan bod. 25 jaar en meer, van praatpaal tot cao-bewaker.

Toen ik in 2015 bij VNB in dienst kwam, wist ik eigenlijk niks van deze stichting. Niks van de geschiedenis en al helemaal niet wat de toekomst zou brengen. Het maakte mij wel nieuwsgierig, een aparte stichting enkel voor de naleving van één specifieke cao. Gaat er dan echt zo veel mis? De naleving van de cao is onze ader, ons bestaansrecht en het blijft bijzonder dat wij eigenlijk nodig zijn.

Behalve de historie van VNB kun je hier ook lezen wat de huidige werkzaamheden van de VNB-medewerkers zijn. Wij manifesteren ons steeds vaker als mini-vakbondsbestuurders. Natuurlijk hebben we ook in deze editie aandacht voor “Gelijk Werk, Gelijk Loon”, waarin VNB als uitvoeringsorgaan van de FNV de wildgroei aan bedrijven die gebruikmaken van schijnconstructies bestrijdt. Een aantal met succes afgesloten nalevingszaken passeert de revue, evenals het antwoord op de vraag waarom werkgevers behalve nabetalingen ook schadevergoedingen worden opgelegd. En niet te vergeten het advies of de bijstand in straf- en verkeerszaken die Stichting VNB biedt aan ieder FNV-lid in de sector beroepsgoederenvervoer, in binnen- en buitenland.

‘Mijn wens voor de toekomst zou zijn dat het mooie werk van VNB wat vaker in de schijnwerpers wordt gezet.’ Met dit VNB magazine wordt Agnes Jongerius volgens mij op haar wenken bediend.

Svenja de Groot, Juridisch medewerker Stichting VNB