Schadevergoeding als afschrikmiddel

Wanneer VNB vaststelt dat een werkgever in het beroepsgoederenvervoer de cao overtreedt en zijn werknemers tekortdoet, vordert de stichting bij die werkgever behalve een nabetaling aan diens werknemers ook een schadevergoeding. VNB’er Mohsen Bahrmand verklaart het hoe en waarom.

Hoe zit dat eigenlijk met die schadevergoeding?

Mohsen: ‘De schadevergoeding, ja. Die staat gewoon in de cao. En trouwens ook in de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst én de Wet Algemeen Verbindend Verklaring Cao. Het is dus een afspraak tussen werkgevers en werknemers en bovendien wettelijk bepaald.‘

Waarom een schadevergoeding als een werkgever zijn fouten al heeft gecorrigeerd door een nabetaling aan zijn gedupeerde werknemers?

‘Om ervoor te zorgen dat overtreding van de cao op geen enkele manier lonend is. Zonder de opgelegde schadevergoeding zou een werkgever de gok kunnen nemen: “Ik leef de cao niet na. Ik kom ermee weg, of ik word gesnapt en dan betaal ik alsnog het bedrag dat ik anders toch al kwijt was geweest.” De gevorderde schadevergoeding werkt afschrikwekkend, zij geeft een prikkel om de cao wél correct na te leven.’

De schadevergoeding betaalt de werkgever aan de vakbond

‘Inderdaad. Ook dat staat expliciet in de cao. Artikel 78: “Indien de werkgever niet aantoont dat deze CAO getrouwelijk is nageleefd, is de werkgever ten opzichte van de werknemersorganisatie schadeplichtig”. Logisch, de werknemersorganisaties zijn immers partij in de cao. De gedachtegang is dat een werkgever door de cao te schenden de reputatie van de vakbonden schade toebrengt. Zo van: “hé kijk, de vakbond is niet in staat naleving van de cao af te dwingen.” Dat komt de werving van leden niet ten goede. Het is ook op basis van cao-artikel 78 dat Stichting VNB de schadevergoeding vordert.’

Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald?

‘De totale schadevergoeding bestaat uit een materieel en een immaterieel deel. Het materiële deel hangt af van de tijd die VNB-medewerkers aan de zaak besteden. Het immateriële deel zit iets ingewikkelder in elkaar. Daarbij kijken we naar de ernst van de overtredingen, het aantal gedupeerde werknemers, de medewerking van de werkgever aan onze controle. Dat wordt allemaal meegewogen.’

Hoe hoog vallen de schadevergoedingen zoal uit?

€ 4.000,-, € 5.000,- is geen uitzondering. Een enkele keer vorderen we het maximum van € 25.000,- . Maar dan heb je het wel over grote bedrijven, met veel werknemers. De ene werkgever betaalt zonder mankeren, de andere vraagt een betalingsregeling en wil in termijnen betalen. Als hij kan aantonen dat zijn financiële situatie inderdaad zo’n regeling rechtvaardigt, gaan we daarmee akkoord.’

VNB loopt lekker binnen met al die binnengehaalde bedragen

‘VNB ziet geen cent van de schadevergoedingen. Alles gaat naar de SOOB, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de sector Transport en Logistiek. Ook dat is weer vastgelegd in artikel 78 van de cao. De SOOB is opgericht en wordt gefinancierd door zowel werknemers als werkgevers om goede arbeidsverhoudingen in de bedrijfstak te bevorderen. Daarom is de SOOB een logische en uitstekende bestemming voor die gelden. Zo vloeit het geld uit de schadevergoedingen mooi terug naar de sector.’

Mohsen Bahrmand