Gelijk Werk, Gelijk Loon, ook in depotvervoer

Binnen Stichting VNB fungeert het projectteam Gelijk Werk, Gelijk Loon voor FNV Transport & Logistiek als uitvoerder in de strijd tegen verdringing van Nederlandse beroepschauffeurs en tegen uitbuiting van buitenlandse chauffeurs. Huidig speerpunt: de deelsector depotvervoer.

Dana Perkins

Het team GWGL heeft een aantal doelstellingen geformuleerd: het bevorderen en handhaven van de naleving van de cao-artikelen over basisarbeidsvoorwaarden, uitzend- en inleenkrachten en de charterbepaling. Maar het team spant zich ook in het handhavingsbeleid van de Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) met betrekking tot de weekendrust aan te scherpen en het hanteert bijvoorbeeld een projectmatige aanpak in een aantal deelsectoren.

Op dit moment is zo’n projectmatige aanpak gericht op het depotvervoer. Dit zijn de transportbedrijven die in opdracht van grote pakketvervoerders de depots bevoorraden, vanwaaruit dan weer de bezorgbusjes hun weg zoeken naar de Nederlandse consument. VNB heeft gegronde vermoedens dat juist in deze deelsector heel veel fout gaat. Met name door de inzet van buitenlandse chauffeurs via allerlei schimmige schijnconstructies.

Goed beeld

Dana Perkins, bij VNB Projectleider Gelijk Werk, Gelijk Loon: ‘Wij spreken zelf buitenlandse chauffeurs op parkeerplaatsen en werken samen met de IL&T die haar eigen onderzoeken doet in het depotvervoer. Zo krijgen we een goed beeld van wat er allemaal misgaat met de buitenlandse chauffeurs die voor deze bedrijven rijden. We hebben het dan bijvoorbeeld over Aziaten maar vooral over Oost-Europeanen - chauffeurs uit Oekraïne, Moldavië, Wit-Rusland.’

Een van de vele voorbeelden: ‘Een chauffeur uit Wit-Rusland gaat rijden voor een transportbedrijf in Litouwen. Dat is een land waar ze heel gemakkelijk werkvergunningen afgeven, waarmee zo’n chauffeur in heel de EU kan rijden. Hij wordt vervolgens uitgeleend aan een Nederlands transportbedrijf dat voor een grote pakketvervoerder rijdt. Voor een hongerloontje van 65 euro per dag. Inclusief onkostenvergoeding. Een Nederlandse chauffeur verdient volgens de cao driemaal zoveel.’

En dan hebben we nog het niet eens over de erbarmelijke arbeidsomstandigheden. Dana: ‘Drie maanden lang bivakkeren in je vrachtwagen, dagen van soms meer dan 15 uur achter het stuur. Je behoefte doen in de bosjes, één keer per twee weken douchen op kantoor. Mensonterende toestanden.’

Zwartboek

Het team van Dana brengt op dit moment de misstanden in kaart en is bezig een zwartboek op te stellen. ‘Dat gaan we de grote pakketvervoerders voorleggen en hen confronteren met de misstanden. We moeten ze ervan overtuigen dat dit geen incidenten zijn, maar regel is. Ervoor zorgen dat ze niet langer met zulke bedrijven in zee gaan.’

Maar ook de grote pakketvervoerders zelf hebben volgens Dana boter op het hoofd. ‘Ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Want als je die transportbedrijven zo weinig betaalt als nu vaak gebeurt, dan werk je zulke bizarre constructies ook in de hand.’

Daarom richt het team GWGL van VNB zich nu ook rechtstreeks tot die grote pakketvervoerders. ‘Als opdrachtgevers boven aan de keten hebben zij de macht, zij kunnen hier iets aan doen. Wij gaan ervan uit tegen die tijd genoeg munitie te hebben verzameld om hen ervan te overtuigen dat het zo niet langer kan.’