VNB, voor al je juridische vragen

Stichting VNB zorgt ervoor dat FNV-leden in de sector beroepsgoederenvervoer advies of juridische bijstand krijgen in straf- en verkeerszaken. Ook voor informatie over wet- en regelgeving kunnen zij bij VNB terecht.

De sectie Straf- en Verkeerszaken van Stichting VNB heeft als doel FNV-leden in het beroepsgoederenvervoer die tijdens hun werkzaamheden waar ook ter wereld in aanraking komen met politie of justitie, juridisch advies of rechtsbijstand te geven. Maar de stichting komt niet alleen in het geweer bij hulpvragen, ze gaat ook preventief te werk. Bijvoorbeeld door via haar website wetswijzigingen en bijzonderheden in diverse wetten en regelgeving uit te lichten, zodat chauffeurs hiervan op de hoogte zijn en eventuele overtredingen kunnen vermijden.

Vragen over Europese regelgeving

Dat is geen overbodige luxe, merkt Stéphanie van Barneveld, bij VNB juridisch medewerker Straf- en Verkeerszaken. Zij kreeg de afgelopen periode bijvoorbeeld veel vragen binnen over de wijziging in de Europese regelgeving aangaande rij- en rusttijden. ‘Dat zit best ingewikkeld in elkaar. Ook omdat die wijzigingen stapsgewijs worden doorgevoerd. Chauffeurs kwamen bij mij verifiëren of ze de wijziging goed hadden begrepen. Of ze legden een meningsverschil met hun werkgever voor, die een andere interpretatie van de aangepaste regels had.’

Soms had de chauffeur gelijk, soms de werkgever. En soms geen van beiden. Stéphanie: Gelukkig kan ik ze dan uit de brand helpen met de juiste informatie. Daarvoor zit ik hier: om zo’n chauffeur te ondersteunen en ervoor te zorgen dat die goed geïnformeerd en veilig de weg op kan.’

Voorbeelden heeft Stéphanie genoeg. ‘Je moet sinds kort als chauffeur telkens als je een grens passeert de landcode invoeren in je tachograaf. Vroeger was het zo dat je dat alleen deed aan het begin en aan het eind van je dienst; het land van vertrek en het land van aankomst. Nu moet je laten zien in welke landen je allemaal hebt gereden. Zoiets moet je wel weten, anders kun je in de problemen komen.’

Als chauffeur moet je sinds kort telkens als je een grens passeert de landcode invoeren in je tachograaf

Stéphanie van Barneveld en maître Jacoba de Jongh-Dunand, zaakwaarnemer van VNB in Frankrijk

Noodsituaties

Ander pijnpunt voor veel chauffeurs kan de verandering zijn in de regelgeving rond rij- en rusttijden in noodsituaties. ‘In bijzondere omstandigheden mag een chauffeur afwijken van de voorgeschreven rij- en rusttijden. Maar alleen als het een onvoorziene situatie is. Dus geen file die standaard op een bepaald tijdstip op een bepaalde snelweg staat, maar een file veroorzaakt door een ongeluk. Of oponthoud door een enorme hagelbui waardoor je snelheid moet minderen. Nieuw is dat je nu bij zo’n noodsituatie je rijtijd met een uur mag overschrijden als je binnen die tijd nog op je standplaats of in je woonplaats kunt komen om de wekelijkse rust te nemen. Vroeger was zo dat je bij vertraging door onvoorziene omstandigheden de dichtstbijzijnde geschikte stopplaats moest opzoeken. Ook als die net voor je standplaats was.’

Lijkt op het eerste gezicht voor de chauffeurs alleen maar voordelig. Stéphanie: ‘Behalve als de werkgevers nu dat uur extra standaard in hun planning opnemen. Want dat is uiteraard niet de bedoeling. Die aangepaste regel is nadrukkelijk alleen van kracht bij een noodsituatie, bij onvoorziene omstandigheden. Het is belangrijk dat een chauffeur dat weet. En gelukkig is VNB er om die chauffeur daarvan op de hoogte te brengen.’

Een file die standaard op een bepaalde snelweg staat, is geen reden af te wijken van de voorgeschreven rij- en rusttijden