Wie wat waar in de transportwereld

Als chauffeur in het beroepsgoederenvervoer heb je te maken met allerlei partijen en instanties. De afkortingen vliegen je om de oren. Wij zetten de belangrijkste spelers in de sector Transport en Logistiek op een rijtje.

FNV

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) behartigt de individuele en collectieve belangen van aangesloten werknemers. Via de vakbond heb je als werknemer invloed op je arbeidsvoorwaarden en ben je gegarandeerd van hulp bij een arbeidsconflict en bijstand in het geval van letselschade en beroepsziekte. De FNV strijdt samen met collega-vakbonden CNV Vakmensen en De Unie voor een goede cao in de sector en geeft haar leden persoonlijk advies over werk en loopbaan.

Stichting VNB

Stichting Vervoersbond FNV Naleving cao Beroepsgoederenvervoer (VNB) is opgericht door de FNV ter bevordering van de naleving en de handhaving van de cao’s in de sector Transport en Logistiek. Niet enkel FNV-leden, alle werknemers in de sector kunnen gebruikmaken van de diensten van VNB. De stichting zorgt er niet alleen voor dat je werkgever zich houdt aan jouw cao, VNB geeft ook uitleg over de Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg.

TLN

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de belangrijkste werkgeversorganisatie binnen het beroepsgoederenvervoer. TLN is ook de voornaamste gesprekspartner van de FNV bij de onderhandelingen over de sector-cao.

STL

Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) is in 2014 ontstaan uit een fusie van Vakopleiding Transport en Logistiek (VTL), Stichting Functiewaardering Wegvervoer (FUWA) en Gezond Transport. Het Sectorinstituut is opgericht door de sociale partners in de sector Transport en Logistiek (vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen en werkgeversorganisaties TLN en VVT) om te zorgen voor instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel. STL wil functioneren als instituut op het gebied van werk, opleiding en gezondheid voor en ten behoeve van werkgevers en werknemers in de sector.

NIWO

De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) is de vergunningverlener voor het wegtransport. Op grond van de Wet wegvervoer goederen verleent de NIWO Eurovergunningen aan transportondernemingen die zich in Nederland bezighouden met het goederenvervoer over de weg. De NIWO toetst elke vijf jaar of deze bedrijven voldoen aan de vier in de wet omschreven kwalitatieve eisen: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging. Ook verstrekt de NIWO bestuurdersattesten voor niet EU-chauffeurs, ritmachtigingen en CEMT-vergunningen en geeft de NIWO TIR-carnets af. Daarnaast beheert de NIWO de VIHB-lijst van afvalinzamelaars, -vervoerders, - handelaren en -bemiddelaars.

KIWA Register

Kiwa werd in 1948 opgericht door de Nederlandse drinkwaterbedrijven. In die tijd was KIWA (in hoofdletters) een afkorting voor Keuringsinstituut voor Waterleiding Artikelen. Het Kiwa van nu doet veel meer dan alleen drinkwaterproducten beoordelen. Kiwa Register geeft in opdracht van onder andere het ministerie van Infrastructuur en Milieu vergunningen af voor binnenvaart, visserij, koopvaardij, bus, taxi, vrachtauto en luchtvaart.

ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu toezichthouder op veiligheid, zekerheid en vertrouwen in onder meer transport en infrastructuur. De ILT bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport.

SOOB

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) SOOB zet zich in voor diverse projecten op het gebied van onder meer scholing, gezond werken en arbeidsvoorwaarden. SOOB heeft tot doel het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de sector en het financieren van activiteiten die daaraan kunnen bijdragen, zoals het subsidiëren van opleidingen. En de financiering van cao-bewaker Stichting VNB.

PFV

Pensioenfonds vervoer (PFV) is voor de meeste werknemers in de Transport en Logistiek de uitvoerder van de pensioenregeling. FNV Transport en Logistiek maakt met werkgevers afspraken over de pensioenregeling die in de meeste gevallen wordt uitgevoerd door Pensioenfonds Vervoer.

CBR

Het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) is onder meer belast met een verkeersveiligheidstaak: het beoordeelt of iemand gezond genoeg is om een rijbewijs te halen of te houden. Dat geldt ook voor de rijvaardigheid en medische geschiktheid van vrachtwagenchauffeurs. Het CBR kan beslissingen nemen die van grote invloed zijn op jouw mogelijkheden om je werk te kunnen doen.

VVT

Vereniging Verticaal Transport (VVT) is een brancheorganisatie die de belangen van werknemers en werkgevers in de hijs- en kraanindustrie behartigt. Verticaal transport staat voor hijsen, heffen en werken met een hoogwerker. De VVT is een organisatie die zich bezighoudt met veilig en vakbekwaam werken. Zij behartigt de belangen van haar leden bij diverse relevante overheden. Daarnaast is de Vereniging Verticaal Transport betrokken bij het cao-overleg. De organisatie, met bijna tweehonderd leden, is de grootste brancheorganisatie in de sector voor verhuur van mobiele kranen.

TON

TON is een magazine voor mensen die werken in de Transport en Logistiek. Het verschijnt zes keer per jaar in een oplage van rond 140.000 exemplaren. Het tijdschrift bevat veel humaninterestverhalen uit de wereld van transport en logistiek, behandelt vragen uit het werkveld, schetst portretten van vrachtwagenchauffeurs en logistiek medewerkers en laat Stichting VNB in elk nummer een vraag over de cao beantwoorden.

ETF

De European Transport Workers' Federation (ETF, Nederlands: Europese Transportarbeiders Federatie) is de Europese koepelorganisatie van 231 vakbonden en vakcentrales die de belangen behartigt van werknemers in de transportsector uit 41 landen. De hoofdzetel is gelegen in Brussel. De ETF maakt deel uit van de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF).

ITF

De International Transport Workers' Federation (ITF, Nederlands: Internationale Transportarbeiders Federatie) is een internationale koepelorganisatie voor 781 vakbonden en vakcentrales die de belangen behartigen van werknemers uit de transportsector in 155 landen. In totaal vertegenwoordigt de ITF zo'n 4,6 miljoen werknemers. De ITF werkt nauw samen met het Internationaal Vakverbond (ITUC).