Gegoochel met
loon en premies

Binnen het internationale autotransport is sociale

en economische ontwrichting schering en inslag.

Het sociaal verzekerd loon is het salaris waarover sociale premies en belastingen worden afgedragen. Tussen de lidstaten van de EU zijn er als gevolg van de verschillende sociaal-economische omstandigheden ook grote verschillen in de hoogte van de lonen en in de hoogte van de sociale premies en belastingen.

Omdat chauffeurs een mobiele functie hebben, krijgen ze naast hun loon belastingvrije vergoedingen om onderweg te voorzien in hun levensonderhoud. Dat zijn de vergoedingen voor maaltijden, sanitaire voorzieningen en het onderhouden van contact met het thuisfront.

De bedragen variëren van € 30,- tot € 60,- per dag en vallen buiten het sociaal verzekerde loon.

Marin uit Moldavië

Chauffeur Marin heeft de Moldavische nationaliteit en werkt in onderaanneming voor Ewals Cargo Care uit Tegelen. Marin en zijn collega’s voeren ritten uit voor Jaguar, Daimler, BMW, DAF, SCANIA, Renault, Opel en Vauxhall.


Marin woont in Moldavië en is in dienst van Brinkman Trans Holland Services LTD in Moldavië. Vanuit zijn werkgever in Moldavië wordt Marin tewerkgesteld bij Hoekman Logistics in Polen die voor hem een werkvergunning in Polen heeft aangevraagd.


In de werkvergunning is opgenomen dat Marin op basis van 40 uur per week een bruto maandloon van 2787,13 PLN (€ 650,-) moet ontvangen. In het arbeidscontract van Marin staat echter een maandloon van maar € 150,-, ongeacht het aantal te werken uren. Boven op dat maandloon ontvangt hij onbelaste nettovergoedingen om onderweg te kunnen overleven. Deze vergoedingen zijn afhankelijk van het aantal gereden kilometers, “good work” en een “bonus for English communications“.


Marin en zijn collega’s werken in blokken van drie maanden in het Westen en zijn een maand thuis. In de tijd onderweg leven ze in en rondom hun vrachtauto en rijden ze ritten in West-Europa. Ze zijn niet sociaal verzekerd in Europa en hebben een ongevallenverzekering voor toeristen.

Zolang een chauffeur feitelijk werkt in of vanuit het land waar de werkgever is gevestigd of waar hij zelf woonachtig is, vindt er geen ontwrichting plaats. Het sociale stelsel is dan in balans met de economische activiteiten in dat land en de arbeidsmarkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 14 (van de 1000) chauffeurs in dienst van Ewals zelf die voor Ewals rijden met Nederlandse arbeidsvoorwaarden en premies.


Er vindt sociale en economische ontwrichting plaats wanneer chauffeurs met de lage lonen en premies uit een ander land hetzelfde werk gaan verrichten, zoals de overige 986 chauffeurs van wie Ewals gebruikmaakt.

De politie in België beboet Waberer's voor overtreding van de rij- en rusttijdenwetgeving.

Of, in het geval van Waberer’s uit Hongarije, die met 4.300 voertuigen en Hongaarse lonen voornamelijk in West-Europa werkzaam is. De chauffeurs van Waberer’s zijn tussen drie weken en drie maanden onderweg en rijden al die tijd in West-Europa. Het bedrijf creëert hiermee een sociale onbalans voor zijn chauffeurs en concurrerende transportbedrijven in West-Europa.


Een ander voorbeeld is De Rooy die gebruikmaakt van Roemeense chauffeurs die werken voor het bedrijf in Nederland, maar onder contract staan bij De Rooy in Polen. Ze krijgen Poolse lonen en dragen in Polen premies af. De chauffeurs hebben geen enkele band met Polen.

Doru uit Roemenië

De Roemeense chauffeur Doru tekende bij De Rooy in Son en Breugel een arbeidscontract met Pools recht en een Poolse werkgever. Hij heeft nooit contact gehad met het bedrijf in Polen. Na bijna twee jaar ontving hij een ontslagbrief uit Polen. Toen Doru De Rooy Nederland vroeg wat er aan de hand was, kreeg hij geen antwoord. Hij belde, voor het eerst in zijn leven, De Rooy in Polen en werd vanuit Polen weer doorverwezen naar Nederland omdat daar de beslissingen zouden worden genomen.


Zo ook onderaannemer Hoekman Logistics uit Polen, die gebruikmaakt van chauffeurs in dienst van Brinkman Trans Holland Services LTD en HCB Logistics, beide gevestigd in de Republiek Moldavië. De chauffeurs rijden niet in Polen voor Hoekman Logistics, maar komen naar Nederland met bestelbusjes om vanuit Nederland ritten uit te voeren voor Ewals Cargo Care uit Tegelen. De allernieuwste trend op dit gebied is de inzet in West-Europa van Filipijnse chauffeurs met Poolse werkvergunningen.