Regels, overtredingen
en loze dreigementen

Iedere chauffeur, beginnend of ervaren, heeft wel eens een rit die niet gaat zoals gepland. Je planning is strak, je moet op tijd op een losadres zijn. Het kan allemaal net, maar dan beland je in de file. Tegen de tijd dat het eindelijk weer gaat rijden, ben je al bijna te laat en zit je ook nog aan het einde van je rijtijd. In de hoop dat je werkgever een oplossing heeft, bel je op. Dan krijg je te horen dat je maar moet zien hoe je het doet, als je maar zorgt dat je op tijd bent.

Het klinkt misschien wat overdreven maar in de praktijk komt dit veel vaker voor dan je zou denken. Daarom wil Stichting VNB je graag informatie geven over de verschillende soorten regels die gelden tijdens een rit. Wat doe je als je werkgever aandringt regels te overtreden? Of wanneer er zelfs wordt gedreigd met maatregelen als je dat niet zou doen?


Stichting VNB adviseert te allen tijde de wet- en regelgeving te volgen. Maar natuurlijk kunnen wij de keuze niet voor je maken. Wel kunnen we je informeren over de mogelijke gevolgen wanneer je bepaalde regels overtreedt. Ook vroegen we een aantal zaakwaarnemers van Stichting VNB in het buitenland om tips. Mocht je ooit de keuze moeten maken, dan is die in elk geval weloverwogen!

Overschrijdingen van
rij- en rusttijden

De regels voor overschrijdingen van rij- en rusttijden zijn streng, elke minuut overschrijding is er in principe één. Omdat de regels zo streng zijn, is het niet gemakkelijk er altijd aan te voldoen.

In gevallen van echte overmacht zoals een plotselinge file kent de wet een uitzondering.

Maar het kan ook voorkomen dat je planning zo strak is dat je jouw rijtijd zou moeten overschrijden om op tijd op een losadres te zijn. Dat valt niet onder overmacht. Wat doe je als jouw werkgever er op zo’n moment op aandringt je rijtijd te overschrijden om op tijd te zijn? Of te frauderen door even op een andere bestuurderskaart te rijden?

Plicht van de werkgever

Het is goed om te weten dat het grootste deel van de regels voor rij- en rusttijden voor werkgevers is bedoeld. Jouw werkgever heeft de plicht ervoor te zorgen dat jij je aan de rij- en rusttijden kunt houden en dat jij ook weet hoe je dat doet. De planning moet dan ook ruim genoeg zijn om voldoende rust te kunnen nemen. Deze verplichting houdt natuurlijk ook in dat je werkgever er niet op mag aandringen dat jij de regels overtreedt.

Omdat je werkgever deze plicht heeft, zullen boetes voor eenvoudige overschrijdingen in de meeste gevallen ook voor zijn rekening komen. Dit is niet het geval bij tachograaffraude. De boetes voor fraude zul je zelf moeten betalen. Het rijden op de bestuurderskaart van een andere chauffeur levert je bijvoorbeeld in Nederland een boete op tot maximaal € 1.500,-, in België is dat € 2.640,- en in Frankrijk € 3.750,- en zes maanden gevangenisstraf.

Ook moet je er rekening mee houden dat tijdens een wegcontrole in het buitenland een boete voor een overschrijding op jouw naam wordt uitgeschreven. Er moet dan direct worden betaald om door te kunnen rijden.

Afspraken vooraf

Wanneer je regelmatig internationaal rijdt kun je al vooraf afspraken met je werkgever maken over het direct betalen van een boete. Zo kun je conflicten over terugbetalingen voorkomen. Ben jij of is jouw werkgever het niet eens met de boete? Let dan goed op dat je een borg (FR: consignation, DE: Sicherheitsleistung, BE: consignatie, VK: caution) betaalt en niet de boete zelf, anders kan er geen bezwaar meer worden gemaakt.

Hoewel je een boete voor een overschrijding dus niet altijd zelf hoeft te betalen, kan een overschrijding van de rijtijd of een gebrek aan rust voor jou persoonlijk veel ernstigere gevolgen hebben. Als je een andere overtreding begaat of betrokken raakt bij een ongeval, dan zal er een onderzoek plaatsvinden. Wanneer hieruit overschrijdingen blijken, zal je dit persoonlijk worden aangerekend en dit kan een eventuele straf flink verzwaren.

Verkeersovertredingen

Bij verkeersovertredingen of misdrijven zoals een te hoge snelheid of door rood rijden ligt de verdeling anders. Voor verkeersovertredingen ben je zelf aansprakelijk. Wanneer je werkgever een boete betaalt, mag deze meestal ook van je loon worden ingehouden.

Verrekenen met het loon mag niet als je kunt bewijzen dat je werkgever heeft aangedrongen op de overtreding. Ook in dit geval kun je je voorstellen dat je ergens per se op tijd moet zijn. Wanneer je werkgever erop aandringt dat je dan maar te snel moet rijden, mag de boete niet van je loon worden ingehouden.

Justitiële documentatie

Dit betekent niet dat de boete niet op jouw naam wordt geregistreerd. De aantekening komt alsnog in jouw justitiële documentatie. Ook hier moet je er rekening mee houden dat bij een strafrechtelijk onderzoek de gevolgen voor jouzelf zijn. Als je betrokken raakt bij een ongeval, zal een te hoge snelheid strafverzwarend werken. Daarnaast ben jij degene die zich voor een rechter zal moeten verantwoorden.

In verschillende landen bestaat bovendien een puntensysteem. Bijvoorbeeld in Duitsland worden ook voor ‘’kleine’’ overtredingen punten bijgeschreven. Bij acht punten mag je minimaal een halfjaar niet in Duitsland rijden en de procedure om dit recht terug te krijgen is lang en kostbaar. Deze punten kun je natuurlijk niet overdragen aan je werkgever. Wil je bezwaar maken tegen een boete of punt, wees er dan op tijd bij. De bezwaartermijn is kort, in Duitsland zelfs maar twee weken.

Strafzaken

Helaas kun je ook in een situatie terechtkomen waarin je zelf geen afweging kunt maken. Iedere chauffeur is zelf verantwoordelijk voor de lading. Het komt voor dat er ongemerkt goederen, bijvoorbeeld sigaretten of drugs, in de lading of in de vrachtwagen worden verstopt. Als chauffeur ben je dan altijd als eerste in beeld. Wanneer je het niet vertrouwt, wees dan ook niet bang om te zeuren. Vraag door!

Blijkt er iets in je lading of in je vrachtwagen te zijn verstopt, werk dan altijd mee aan het onderzoek van je vrachtwagen. Wanneer je iets verklaart, bijvoorbeeld hoe laat en waar je hebt gepauzeerd, let dan goed op of dit klopt. Klopt je verklaring onbedoeld niet, dan kan dit tegen je worden gebruikt.

Ook wanneer er verstekelingen worden aangetroffen in je vrachtauto, kun je daarvoor persoonlijk worden gestraft. De boetes kunnen in Engeland oplopen tot £ 2.000,- per verstekeling. Daarnaast is ons een geval bekend waarin een chauffeur in een Franse cel terechtkwam. Controleer je vrachtwagen daarom regelmatig op indringers, vooral nadat je hebt stilgestaan.