Voorwoord

Het beroepsgoederenvervoer is hard geraakt door de coronacrisis. Werknemers in deelmarkten als de bouw, de bevoorrading van horeca en het internationaal wegvervoer zijn hun baan en inkomen niet zeker. Werknemers in andere sectoren, die zoals de winkeldistributie en de pakketbezorging een onstuimige groei doormaken, hebben te kampen met een veel te hoge werkdruk. Daarnaast hebben de crisis en de gezondheidsrisico’s een grote impact op welzijn en veiligheid van zowel chauffeurs als overige medewerkers in de logistieke dienstverlening.

Geen wonder dat de coronacrisis ook een belangrijke invloed heeft op de werkzaamheden van Stichting VNB. En niet alleen omdat vanaf 16 maart 2020 de VNB-medewerkers voornamelijk vanuit huis werken. Aan de ene kant wil VNB bij haar controle op cao-naleving werkgevers zoveel mogelijk de ruimte geven in hun pogingen het hoofd boven water te houden tijdens de coronacrisis. Daarom is geprobeerd soepel(er) om te gaan met termijnen voor het aanleveren van stukken en het doen van nabetalingen door werkgevers. Aan de andere kant zijn er transportbedrijven die de coronacrisis juist aangrijpen om wijzigingen door te voeren ten koste van het loon van de werknemers. De urgentie van cao-bewaking is er daarom in deze bijzondere tijden zeker niet minder om.

Dat moge blijken uit de interviews in dit magazine met VNB-medewerkers over hun werk. Of het nu gaat om het eerste contact met een verontruste chauffeur, een rechtszaak over de toepasselijkheid van de cao, steekproeven naar cao-naleving in de pakketbezorging en verhuisbranche, het aan de kaak stellen van schijnconstructies en concurrentievervalsing of de verdere optimalisering van de veelgeprezen VNB Looncheck App; ook in coronatijden staat VNB pal voor de belangen van de werknemers in het beroepsgoederenvervoer. Paul Bosch weet er alles van. Meer dan een kwart eeuw was de jurist in verschillende hoedanigheden en met tussenpozen betrokken bij de stichting. Hij blikt bij zijn afscheid terug en vooruit. En denkt er het zijne van.

Huub van den Dungen, manager Stichting VNB