Het hete hangijzer van de Brexit

VNB bewaakt niet alleen de cao in de transportsector, de stichting geeft ook uitleg over de wet- en regelgeving rond het beroepsgoederenvervoer. Nationaal en internationaal. Zo was daar in 2020 het hete hangijzer van de Brexit. Stéphanie van Barneveld, bij VNB verantwoordelijk voor straf, verkeers- en beleidszaken, licht toe.

“Alles over de Brexit. Veelgestelde vragen en antwoorden”. Op de website van Stichting VNB verscheen half december 2020 prominent een informatieblok: alles wat een Nederlandse vrachtwagenchauffeur moet weten over het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Stéphanie: ‘Maar ook op dat moment was nog veel onzeker. Zoals eigenlijk in heel 2020 die Brexit dreigend boven de sector had gehangen. Er was weinig informatie specifiek voor chauffeurs; van de Britse overheid niet, van de Nederlandse nauwelijks. Een enkele flyer, maar dat was het wel.’

Stichting VNB informeert

Stichting VNB nam haar verantwoordelijkheid. VNB ziet namelijk niet alleen toe op de naleving van de cao in de Transport en Logistiek. De stichting biedt in samenwerking met een Europees netwerk van zaakwaarnemers ook dienstverlening op het gebied van nationale en internationale straf- en verkeerszaken. Daarbij reageert ze op individuele hulpvragen, maar houdt ook via informatievoorziening chauffeurs op de hoogte van ontwikkelingen die invloed hebben op hun werk.

Stéphanie van Barneveld, bij VNB verantwoordelijk voor straf, verkeers- en beleidszaken


Onzekerheid

Hoe ongewis die ontwikkelingen ook zijn. Stéphanie: ‘Tot 1 januari 2021, het uiteindelijke moment van de Brexit, was er zoals gezegd lange tijd veel onzekerheid. De datum van exit, deal or no deal, er was ook nog sprake van een noodplan. Niemand, chauffeur of werkgever, kon zich echt goed voorbereiden. Er was angst voor obstakels die de Brexit voor het beroepsgoederenvervoer zou opwerpen. Vrees voor lange files, ontoereikende infrastructuur, lange wachttijden bij de douane. Hoe gaan we dat oplossen met rij- en rusttijden, wie zou dat betalen? We hebben op onze website www.caonaleving.nl zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden. In elk geval over zaken die wél zeker waren. En dan nóg alles onder voorbehoud.’ Vervolgens was het zaak de informatievoorziening vanuit de Nederlandse en Britse overheid, en bijvoorbeeld ook van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO), goed te blijven volgen. Stéphanie: ‘We hebben de teksten op de website up-to-date gehouden. Gereageerd op signalen van chauffeurs over files en wachttijden en over misstanden in verband met de Brexit. Die signalen kunnen ze nu nog steeds bij ons kwijt, via het e-mailadres brexittransport@fnv.nl.’

Verwachting

De Brexit heeft tot nu toe slechts sporadisch voor buitensporige files en wachttijden gezorgd. ‘Stephanie: ‘In de eerste helft van december, toen de Engelse winkeliers massaal goederen insloegen uit angst voor een harde Brexit, was het even behoorlijk hectisch. Maar dat is afgezwakt. Natuurlijk, ook door de coronacrisis en de maatregelen die daaraan vastzitten. Er is op dit moment minder verkeer op de weg. Maar de verwachting is dat het transport naar en in het Verenigd Koninkrijk weer toeneemt. Het zou kunnen dat de gevolgen van de Brexit op het transport nu pas zichtbaar gaan worden. Wij bij VNB houden in elk geval de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en we blijven de chauffeurs op alle mogelijke manieren bijstaan en van informatie voorzien.’

Eindeloze files richting Dover, gelukkig tot nu toe een zeldzaam fenomeen